Controlul accesului - controlul depozitului de chei

Prezentare Generalâ

Access control - Key depot control
Access control - Key depot control

Pierderea şi furtul cheilor sunt probleme grave în orice organizaţie, mai ales atunci când în încăperi trebuie să aibă acces subcontractanţi, furnizori şi personalul de serviciu, în absenţa personalului dumneavoastră. Costurile administrative ale gestionării cheilor poate reprezenta un adaos semnificativ.

O metodă dovedită de a reduce pierderile la minimum şi de a creşte eficacitatea este un depozit de chei inteligent, automatizat, în incintă. Astfel, nicio cheie nu este scoasă din clădire de către terţi. Depozitul „eliberează” o cheie numai persoanelor autorizate după ce acestea se identifică prin prezentarea unui ecuson valid. Sistemul păstrează evidenţa persoanelor cărora li se eliberează cheile, a orelor la care are loc acest lucru, precum şi a orelor la care cheile sunt returnate în depozit.

Caracteristici

  • Kaba exos poate controla cheile mecanice, permiţând sau restricţionând accesul la orice oră din zi sau din noapte.
  • Sistemul înregistrează automat toate acţiunile în timp real, creând o documentaţie care poate fi auditată şi permiţându-vă să urmăriţi toate mişcările curente şi anterioare instantaneu.
  • Kaba exos monitorizează şi supraveghează cheile de la încuietorile mecanice utilizând un sistem de garanţii, confirmări şi memento-uri adresate personalului în cazul în care cheile nu sunt returnate.
  • Sistemul vă oferă o imagine instantanee a numărului de chei aflate în circulaţie şi a locului în care se află şi ajută la reducerea numărului de chei aflate în circulaţie.
  • Sistemul oferă caracteristica de securitate a depozitului ca parte a sistemului dumneavoastră central, reducând la minimum costurile.

Aplicaţii

Kaba recomandă instalarea unui depozit de chei atunci când sunt îndeplinite următoarele cerinţe:

  • Este necesar un control independent al cheilor master valoroase sau al cheilor de la anumite zone.
  • Atunci când anumite grupuri de persoane trebuie să aibă acces controlat la chei, de exemplu personalul de securitate sau personalul de curăţenie, după orele de program.
  • Atunci când eliberarea unei chei depozitate trebuie să fie permisă doar de către un supraveghetor, de exemplu pentru accesul la dulapurile de medicamente.
  • Atunci când este necesar accesul controlat permanent, 24/7, la cheile de rezervă, cum ar fi în cazul fermelor de servere sau al sălilor tehnice.

Documente